วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

เยือน ธรรมศาสตร์

16 ส.ค. 2020
236

“บิ๊กแอ้ด”ประธานองคมนตรี
ร่วมงาน“ 75 ปี วันสันติภาพไทย”
และ “รำลึก 120 ปี ชาตกาล “ปรีดี พนมยงค์”
16 สค.2488 วันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2
ยกย่องวีรกรรม”ปรีดี”และ ธรรมศาสตร์ ศูนย์บัญชาการ ติดต่อประสานงานสัมพันธมิตร- เสรีไทยใน-ต่างประเทศ
พิทักษ์ปกป้อง รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ อย่างกล้าหาญ ทำให้ไทย ไม่ตกเป็นผู้พ่ายแพ้สงคราม

.
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานงาน “ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย” และ “รำลึก 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์” 16 สิงหาคม 2563

เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของขบวนการเสรีไทย ภายใต้การนำของ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้าขบวนการฯ ที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตย รอดพ้นจากการเป็นประเทศพ่ายแพ้สงครามในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

พลเอกสุรยุทธ์ ระบุว่า นายปรีดี ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ออกประกาศสันติภาพให้การประกาศเข้าร่วมสงครามของประเทศไทยเป็นโมฆะ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2488 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติการรับใช้ชาติของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้สงคราม ประเทศไทยไม่ถูกยึดครอง และดำรงความเป็นเอกราชได้จนถึงทุกวันนี้

ตลอดระยะเวลาที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ย่างเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2484 และสิ้นสุดลงในวันที่ 16 สิงหาคม 2488 นั้น นายปรีดีในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ได้ใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางบัญชาการลับ ติดต่อประสานงานกับสัมพันธมิตร เสรีไทยในประเทศและต่างประเทศ

“จึงกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติอย่างกล้าหาญ

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านน้อมรำลึกถึงคุณูปการของขบวนการเสรีไทย ขอให้ถือเป็นแบบอย่างที่ควรยกย่อง และอุทิศตนให้กับอิสรภาพของประเทศไทย และสันติภาพของโลก” พลเอก สุรยุทธ์ ระบุ

:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

error: Content is protected !!