วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

เปิดอนุสรณ์ทหารกล้า “ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย“

16 ส.ค. 2020
4029

ผู้กองทหารม้า และ ทหารม้า24 ชีวิต ยอมสละชีพ ร้องขอให้ หน่วยเหนือ ยิงปืนใหญ่ใส่ฐานตัวเอง ขณะที่ทหารลาว เข้ามาบุกยึด
บันทึกประวัติศาสตร์ทหารผู้เสียสละฐานปฏิบัติการละมาด ณ สมรภูมิบ้านร่มเกล้า

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค3 เปิด “อนุสรณ์ผู้กล้า ชำนาญจุ้ย “บริเวณหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึง เหคุการณ์เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ เวลาประมาณ ๑๖.๔๕ นาฬิกา ที่สมรภูมิบ้าน
ร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ ๓๑๘๒ ฐานปฏิบัติการละมาด ได้ถูกกองกำลังทหารประเทศลาวเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการละมาด และระดมยิงด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างหนัก

ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย และกำลังพล ได้ยิงโต้ตอบเพื่อยึดรักษา ฐานปฏิบัติการละมาด ไว้อย่างสุดความสามารถแต่เนื่องจากกำลังฝ่ายตรงข้ามเข้าโจมตีอย่างหนัก และมีกำลังพลมากกว่าหลายเท่า

จนกระทั่งสถานการณ์คับขัน เห็นว่าไม่สามารถรักษาฐานปฏิบัติการละมาดไว้ได้ ด้วยความห้าวหาญ ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย และกำลังพล
ฐานปฏิบัติการละมาด จึงร้องขอการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่

โดยใช้กระสุนแตกอากาศเหนือฐานปฏิบัติการละมาด หวังให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสียอย่างหนัก

แม้จะรู้ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นอันตรายถึงชีวิตของตนเองก็ตาม

จนในที่สุด ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย ซึ่งกำลังอำนวยการยิงอยู่ในขณะนั้นได้ถูกสะเก็ดปืนใหญ่ บริเวณศีรษะเสียชีวิตในสนามรบ จากการปฏิบัติการรบในครั้งนั้น

ซึ่งทำให้กำลังพล ของกองพันทหารม้าที่ ๑๘ (ในขณะนั้น) ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตย ของชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ นาย

จะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นที่ยกย่อง เชิดชูเกียรติความกล้าหาญเป็นอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่การรบ ปกป้องอธิปไตยในสมรภูมิ บ้านร่มเกล้า

กองพลทหารม้าที่ ๑ จึงได้จัดสร้างอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังทราบถึงวีรชนผู้กล้า ที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยในสมรภูมิบ้านร่มเกล้าสืบไป

error: Content is protected !!