วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

Duty First

15 ส.ค. 2020
226

ทุกๆวัน ทั้งกลางคืน และ กลางวัน
ทหาร ยังคงทำหน้าที่ ในการดูแลความปลอดภัย ในชายแดนใต้
ขึ้นเขา ลงห้วย นอนกลางดิน กินกลางป่า ลาดตระเวน ป้องกัน และป้องปราม “ผู้ก่อความไม่สงบ” ลอบขุมหลุม เจาะถนน หรือ ฝังระเบิด ใต้สะพาน ใต้ถนน เพื่อดักทำร้าย ทหาร และชาวบ้าน

.
ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของ ทหารพราน ฉก.ทหารพราน 47 : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ที่เป็นชป.จรยุทธ์ฯ กลางวัน ออกลาดตระเวนจรยุทธ์ พิสูจน์ทราบ ในพื้นที่ป่าภูเขา และชายป่าหมู่บ้าน ที่เป็น Support site แก่กลุ่มก่อความไม่สงบ เพื่อกดดัน และจำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

รวมทั้งเป็นการดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และเป้าหมายอ่อนแอให้ปลอดภัย ในพื้นที่ อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา

error: Content is protected !!