โชว์ฟิต ในวัย 60 นับถอยหลังเกษียณ

14 ส.ค. 2020
178

60 ยังฟิตเปรี๊ยะ!
“บิ๊กแดง” ทั้งวิดพื้น -ซิท อัพ -โหนบาร์ยกตัว-โยนบอล

ร่วมวง ผู้พัน ผ้การ
หน่วยรบ ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืน รบพิเศษ
หน่วยRDF
ทดสอบร่างกาย แบบ ACRPT แบบทบ.สหรัฐฯ
สำหรับ หน่วยรบ
และการทดสอบ แบบทบ.
สำหรับ ผบ.หน่วย

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ นายทหารระดับ ผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน ที่ สนามกีฬากรมยุทธ์ รร.เสนาธิการทหารบก

สานต่อนโยบาย Smart Soldier การเป็นทหารมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ความสามารถ และขยายไปสู่การเป็น Strong Army เป็นผู้บังคับหน่วยที่ดี และเป็นตัวอย่างให้กับกำลังพล ในการพัฒนาตนเอง ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ สามารถทำทุกภารกิจที่กองทัพบกมอบหมายได้สำเร็จในทุกด้าน

โดยการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบNew Normal โดยการลดจำนวนผบ.หน่วย ที้เข้ารับการทดสอบลดลงร้อยละ 70ด้วยวิธี สุ่มคัดเลือก คงเหลือ เข้ารับการทดสอบประมาณ ร้อยละ 30

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทบ. จาก ศูนย์สงครามพิเศษ  นสศ.

มีการทดสอบ 2 แบบ คือ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ตามมาตรฐานทบ.78 นาย

และการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ตามมาตรฐานทบ.สหรัฐอเมริกา ACRPT

สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี มีจำนวน 3สถานี คือ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และ วิ่ง 2 กิโลเมตร

เกณฑ์ผ่าน ผบ.หน่วย ตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ในส่วนกำลังรบ เหล่าทหารราบ, เหล่าทหารม้า, เหล่าทหารปืนใหญ่
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ส่วนสนับสนุนการรบ และส่วนช่วยพัฒนาประเทศ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้บรรจุอยู่ในหน่วยอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55

ส่วนการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบทบ. ACRPT มี 6สถานี ได้แก่ ท่างอเข่าครึ่งนั่ง ยกบาร์น้ำหนัก, ท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนักไปด้านหลัง, ท่าดันพื้นและมือกางแขน, ท่าวิ่งไป – กลับ พร้อมลากและยกสิ่งของ, ท่าดึงข้อยกเข่าแตะศอก ,ท่าโหนยกเข่าแตะศอก และวิ่ง 2 กิโลเมตร เกณฑ์ผ่าน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

พลเอกอภิรัชต์ ได้สวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นชุดกีฬา ตรวจเยี่ยมสถานีต่างๆ

และได้ร่วมทดสอบ โหนบาร์ยกตัว ได้ 8 ครั้ง จากนั้นได้มาร่วมทดสอบ , ดันพื้นในเวลา 2 นาที ได้ 47 ครั้ง , ลุกนั่ง 2 นาที ได้ 66 ครั้ง คืดเป็น 100% , ท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนัก ไปด้านหลัง ได้ 6.10 เมตร

error: Content is protected !!