วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

“พี่แดง” กับ”น้องๆ”

14 ส.ค. 2020
72

“ผบ.ทบ.” ร่วมทดสอบ ร่างกาย
ทั้งแบบ ACRPT ของหน่วยรบ
และของ ทบ. กับ ผู้พัน ผู้การ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.
พบปะทักทาย ผบ.พัน หน่วยรบ ทหารราบ ม้า ปืน 28 หน่วย และ 12 ผู้การกรม ทบ. รับการทดสอบร่างกาย เพื่อการพร้อมรบ Army Combat Physical Test (ACRPT) ตามแบบทหารบกสหรัฐอเมริกา

และอีก78 ผู้พัน ทดสอบแบบปกติของทบ. โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เช้าตรู่ ที่ สนามกรมยุทธ์ บริเวณ รร.เสนาธิการทหารบก

error: Content is protected !!