วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

2 อาจารย์

13 ส.ค. 2020
104

“อ.วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ
และ. “อ. เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.อุดมศึกษาฯ

2 ปรมาจารย์ ใน “ครม.ประยุทธ์2/2”

error: Content is protected !!