วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

เครื่องสีข้าว ในครัวเรือน

เครื่องสีข้าว
ในครัวเรือน
“น้องMilly”
จุดเปลี่ยน ให้คนไทย
กลับมาซื้อข้าวเปลือก
มาสีกินเอง
ทอ.พัฒนา เครื่องสีข้าว แบบทันสมัย
หลังจากที่ ปล่อยให้ เจ้าของโรงสีข้าว ร่ำรวย มายาวนาน ส่วนชาวนา ยากจนลงๆ

.

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เชิญชวน ให้คนไทย มากินข้าวไทยตามแบบอย่างไทย กันเถอะ

_ข้าวเปลือกคือ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่พร้อมเจริญพันธุ์เติบโตเป็นต้นข้าว
@คุณค่าอาหารในข้าวเปลือกมีมากมหาศาล
@เหมาะสำหรับคนไทยใช้บริโภคเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี

_โบราณมานั้นคนไทยเราต้องตำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารสดทุกวันก่อนนำไปหุงเป็นข้าวสวยบริโภค
ต่อมาก็มีต่างชาตินำเครื่องจักรสีข้าวเข้ามาสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ คนไทยเราก็จึงอาศัยอานิสงส์นี้ ซื้อหาข้าวสารมาหุงกินบริโภคด้วย

กิจการโรงสีข้าวจึงเฟื่องฟูในประเทศไทย

@คนไทยจึงเปลี่ยนจากการตำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารในครัวเรือน โดยต่างยินดีกับการหันไปขายข้าวเปลือกให้กับพ่อค้านายทุนเจ้าของโรงสี และย้อนกลับไปซื้อข้าวสารจากนายทุนเจ้าของโรงสีมาหุงกินบริโภค

นับจากนั้นเป็นต้นมา คนไทยก็เลยต้องซื้อข้าวสารมาหุงกินบริโภคจนติดเป็นนิสัย
คนไทยหลายคนเริ่มเปลี่ยนอาชีพทำนาในครัวเรือนไปประกอบอาชีพอื่นอย่างเต็มรูปแบบและอาศัยการซื้อข้าวสารมาหุงกินบริโภคเพื่อยังชีพ
คนไทยจำนวนมากยังคงติดอยู่กับการทำนาและขยายกิจการทำนาให้ใหญ่โตยิ่งขึ้น

ทว่าชาวนาแม้จะมีข้าวเปลือกครอบครองมากมาย แต่ก็ไม่สามารถขายข้าวเปลือกให้กับผู้บริโภคโดยตรงได้เนื่องจากไม่มีผู้บริโภคคนใดรับซื้อข้าวเปลือกไปหุงกินบริโภค มีแต่เจ้าของโรงสีเท่านั้นที่รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา คนไทยทั่วทั้งประเทศต่างจึงต้องซื้อข้าวสารจากโรงสีมาหุงกินบริโภคทั้งสิ้น
นับจากนั้นเป็นต้นมาชาวนาก็เริ่มยากจน-พ่อค้าข้าวเปลือกซึ่งก็คือพ่อค้าข้าวสารก็นับวันจะร่ำรวยมากยิ่งขึ้น
คนไทยทั่วทั้งประเทศต่างก็จำเป็นต้องพึ่งพิงเจ้าของโรงสีเนื่องจากต้องซื้อข้าวสารมาหุงกินบริโภค ดังนั้น เจ้าของโรงสีจึงกลายเป็นผู้ร่ำรวยอย่างแท้จริง

วงจรอุบาทบนระบบข้าวไทย : ข้าวเปลือก-ข้าวสาร = ชาวนา-เจ้าของโรงสี-ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในต่างประเทศ…ก็เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทยโดยที่ไม่มีใครคนใดคิดแก้ไข

เครื่องสีข้าวไทย
_ประเทศไทยถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกทว่าประเทศไทยกลับไม่มีเครื่องสีข้าวครัวเรือนที่เกิดจากปัญญาไทยเป็นของไทยเราเอง ทั้งที่มันเป็นความสำคัญยิ่งต่อชีวิตคนไทย มันเป็นปรากฏการณ์เหลือเชื่อยิ่ง

_อำนาจทางการเมืองกับทางการปกครองสมัยที่ผ่านมา(หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมา)มิได้ใช้ “อำนาจ” สั่งการให้คนไทยระดมสมองคิดสร้าง “ปัญญาไทย” กับใช้ “ปัญญาไทย” ทำการผลิตสร้างเครื่องสีข้าวครัวเรือนขึ้นมาในประเทศไทยให้คนไทยไว้ใช้สีข้าวเปลือกในครัวเรือนเพื่อให้ได้ข้าวสารสดมาหุงกินบริโภคในแต่ละวัน

ผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองไทยได้ได้แต่เพียงใช้ “อำนาจ” สั่งการให้นำเครื่องจักรสีข้าวเปลือกมาจากต่างประเทศมาใช้ในระบบข้าวของไทยทั้งเพื่อส่งออกในรูปของข้าวสารกับขายข้าวสารถุงกระสอบ(ค้างเดือนค้างปีจนเกือบหมดคุณค่า)ให้คนไทยเรานำไปหุงกินบริโภค
(การขาด”ปัญญาไทย”นี้นี่เองทำให้ชนชาติไทยต้องกลายเป็นชนชาติยากจนและทำให้ประเทศไทยต้องกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนา)

สีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารสด
“น้องMilly เครื่องสีข้าวเปลือกอยู่ในครัวประจำครัวเรือน”

_ครัวเรือนได้ข้าวสารสดอุดมคุณค่าอาหารไว้หุงกินบริโภค
อยากกินข้าวเมื่อใดก็สีข้าวเปลือก(1กก)ให้เป็นข้าวสารสด(0.8กก)โดยใช้เวลาไม่ถึง5นาที เสียค่าไฟฟ้าไม่กี่สตางค์

_ครัวเรือนได้รำข้าวสดอุดมแร่ธาตุวิตามินออกมาพร้อมกับข้าวสารสดสามารถนำรำข้าวสดไปประกอบเป็นเมนูอาหารพิเศษได้
รำข้าวสดสามารถถูกดัดแปลงให้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงก็ได้
รำข้าวสดสามารถถูกดัดแปลงให้เป็นผลผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าใดๆก็ได้แล้วแต่ความฉลาดกับความคิดสร้างสรรค์จะพาไป

_เปลือกข้าว/แกลบสดก็มีประโยชน์ยิ่งสำหรับครัวเรือน
เปลือกข้าว/เเกลบสดถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เพียงแต่ต้องมีการคิดค้นเตาเผาพลังงานประจำครัวเรือนขึ้นมา
เปลือกข้าว/แกลบสดถูกใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ดอกไม้ประดับในบ้านในครัวเรือนก็ได้และ/หรือใส่ในแปลงพืชผักสวนครัวก็ได้

น้องMilly
_แท้จริงแล้วน้องMillyเครื่องสีข้าวอัจฉริยะสมควรต้องถูกคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานในประเทศไทยมานมนานมากกว่า 88 ปีแล้ว ทว่าปรากฏการณ์เช่นนี้มันก็ไม่มีเกิดขึ้น(ในยุคประชาธิปไตย-เสรีนิยม/ทุนนิยม)

_แท้จริงแล้วน้องMillyเครื่องสีข้าวอัจฉริยะประจำครัวเรือนสมควรต้องถูกคิดค้นโดยนักเรียนนักศึกษาไทยในรั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย(เตรียมอุดมศึกษา-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์-3จอม…-ธรรมศาสตร์)มานานแล้ว

ทว่าปรากฏการณ์เช่นนี้ก็มิได้มีเกิดขึ้นอยู่ในสมองของเด็กเยาวชนครูอาจารย์ไทยในสถาบันการศึกษาไทยดังที่กล่าวข้างต้น

(เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ ควรคิดสร้างสรรค์ผลิตสร้างนวัตกรรมทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยก็น่าเป็นการดีกว่า เพื่อทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากความเป็นประเทศด้อยพัฒนา/มิได้ทำให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจน)

กองทัพอากาศ
_กองทัพอากาศห่วงใยในความยากเข็ญทุกข์ยากของคนไทย(ชาวนา)ที่เป็นผลพวงมาจากการขาด”ปัญญาไทย”เป็นของไทยเราเอง
ขาดแคลนแม้กระทั่งเครื่องสีข้าวครัวเรือน

_กองทัพอากาศรู้สึกเดือดร้อนทุกข์ร้อนบนสภาพความเป็นประเทศด้อยพัฒนาของประเทศไทยที่ถูกครอบงำไปด้วยปัญญาของชาวต่างชาติจนเต็มบ้านเต็มเมือง
เครื่องสีข้าวสำหรับคนไทยต้องถูกนำเข้ามาจากจีน-ญี่ปุ่น เงินทองไหลออกนอกประเทศ

_กองทัพอากาศมองลึกไปถึงว่า “อำนาจ” กับ “ปัญญาไทย” + เทคโนโลยีแห่งยุคสมัยเท่านั้นที่จะสามารถช่วยพัฒนายกระดับบ้านเมืองไทยกับช่วยแก้ปัญหาที่หมักหมมอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนาได้สำเร็จ
ในการนี้ บรรดาเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับต้องเข้าใจบริบทดังกล่าวด้วย

น้องMillyเครื่องสีข้าวอัจฉริยะจึงถูกดำริคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า “อำนาจ” กับ “ปัญญาไทย” + เทคโนโลยีแห่งยุคสมัยนั้นมันบันดาลให้เกิดมีสินค้านวัตกรรมใดๆเกิดมีขึ้นมาในประเทศไทยได้จริง
น้องMillyเครื่องสีข้าวอัจฉริยะจึงถูกคิดค้นขึ้นมาหวังเพื่อเป็นกลไกวิเศษในระบบข้าวไทยที่เชื่อมต่อกันโดยตรงระหว่างชาวนากับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อให้ชาวนาสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่เหมาะสมและให้ผู้บริโภคสามารถมีข้าวสารสดสำหรับหุงกินบริโภคประจำวันในราคาที่เหมาะสม ชาวนาไทยจะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปาก

มากินข้าวแบบไทย-มากินข้าวสารสดทรงคุณค่าอาหารยิ่งจากน้องMilly เครื่องสีข้าวอัจฉริยะกันดีกว่า มันช่วยเหลือจุนเจือชาวนาผู้ยากจนได้มหาศาล!!!

-1:44

error: Content is protected !!