วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ทหารเรือ ร้องเพลง

ฟัง ทหารเรือ ร้องเพลง
กังวาน ใส เย็นใจ สบายตา

.
ส่วนหนึ่ง ที่จะแสดงใน “กาชาตคอนเสิร์ต” 24 สค.นี้
ที่จัดเป็น คอนเสิร์ต ออนไลน์
เพลงไพเราะและมีความหมาย
ฟังแล้ว เย็นใจ สบายตา
วงดนตรี ซิมโฟนีออเครสตร้า 108 ชิ้น
ดุริยางค์ ทร.ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ทั้ง “จ่า อินทัช-น้องไหมแพร-จ่าโบ๊ท จ่าเอกปรัชญา ธรรมโชติ”
เพลง น้ำตาแสงใต้ นกขมิ้น เพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต -ชีวิตลิขิตเอง ใจนำทาง The Voice Within เราถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน-คนเดิม -ชัยชนะ -ใจกลางความรู้สึกดีๆ -อย่าหยุดยั้ง-เกียรติยศนาวี You raise Me Up- You can stop the beat- defying Gravity

ทัพเรือจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต
แบบ New Normal
จำกัดผู้ชม พร้อมถ่ายทอดออนไลน์
24 สค.
วงดนตรี ซิมโฟนีออเครสตร้า 108 ชิ้น
เผยเข็มที่ระลึกผู้บริจาค ล้วนมีความหมาย เต่า-ผีเสื้อ-แมลงปอ

.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแสดง “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ที่ หอดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

โดยมี ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 และ นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายดนตรี การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 46 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยที่จะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือก็ได้ดำเนินการตามพระราชปณิธาน ตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา

โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “กาชาดคอนเสิร์ต” และได้จัดแสดงเป็นประจำทุกปี จะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยโดยวงดุริยางค์ราชนาวี นับได้ว่าเป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้าแนวคลาสสิกชั้นนำวงหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้มีโอกาสบรรเลงในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ

สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในปีนี้ได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ) อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ศิลปินแห่งชาติ) เอ๊ะ จิรากร
สมพิทักษ์ นิว – จิ๋ว / นภัสสร ภูธรใจ – ปิยนุช เสือจงพรู และน้องมิ้น ไมค์ทองคำ (มัณทิตา เดชปรียาวดี) ร่วมด้วยนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี อาทิ พันจ่าโท อินทัช ฤกษ์เย็น จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ จ่าเอก ธีรวัฒน์ แก้วศิริ จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์ จ่าโทหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น จ่าโทหญิง ไหมแพร ศิริสาร โดยมีกำหนดการแสดง ดังนี้
ภาคแรก เป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก ในบทเพลง
– Capriccio Italien, Op.45
– Piano Concerto in A minor, Op.16
I. Allegro molto moderato
– Scaramouche, Op.165c
I. Vif
II. Modere
III. Brazileira
ภาคหลัง เป็นการขับร้องโดยนักร้องรับเชิญ นักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวี แบ่งออกเป็น 3 องก์ ประกอบด้วย
– องก์ที่ ๑ “เทิดไท้องค์ราชา” เริ่มด้วย เพลงสดุดีจอมราชา ขับร้องโดย : นักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี และคณะนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี เพลงราชนาวีไทยเทิดไท้องค์ราชา บทกลอน โดยอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ) บรรเลงเดี่ยวขลุ่ยโดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ศิลปินแห่งชาติ)

– องก์ที่ ๒ “ใต้ร่มพระบารมี” เริ่มด้วย บทเพลงน้ำตาแสงไต้ บรรเลงเดี่ยวขลุ่ย โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ศิลปินแห่งชาติ) ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี เพลงนกขมิ้น ขับร้องโดย
น้องมิ้น มัณทิตา เดชปรียาวดี บรรเลงขลุ่ย โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ศิลปินแห่งชาติ) ร่วมด้วยนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี เพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต” ขับร้องโดย น้องมิ้น มัณทิตา เดชปรียาวดี เพลงชีวิตลิขิตเอง (Life Designer) ขับร้องโดย จ่าโทหญิง ไหมแพร ศิริสาร เพลงใจนำทาง ขับร้องโดย
จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ และจ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์ เพลงThe Voice Within ขับร้องโดย จิ๋ว ปิยนุช เสือจงพรู ร่วมด้วยนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี เพลงเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน ขับร้องโดย นิว นภัสสร ภูธรใจ และ จิ๋ว ปิยนุช เสือจงพรู เพลงคนเดิม ขับร้องโดย นิว นภัสสร ภูธรใจ เพลงชัยชนะ ขับร้องโดย
พันจ่าโท อินทัช ฤกษ์เย็น ร่วมด้วยคณะนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี เพลงDefying Gravity
ขับร้องโดย จ่าโทหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น เพลงอย่าหยุดยั้ง ขับร้องโดย เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์ ร่วมด้วยนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี เพลงใจกลางความรู้สึกดีดี ขับร้องโดย เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์
เพลงYou Can’t Stop the Beat ขับร้องโดย จ่าเอก ธีรวัฒน์ แก้วศิริ จ่าโทหญิง ไหมแพร ศิริสาร และจ่าโทหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น ร่วมด้วยนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี
– องก์ที่ 3 “นาวีน้อมใจภักดิ์” เริ่มด้วย เพลงเกียรติยศนาวี ขับร้องโดย นักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี และ
คณะนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี เพลงYou Raise Me Up ขับร้องโดย ศิลปินรับเชิญ , นักร้อง
วงดุริยางค์ราชนาวี และคณะนักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ราชนาวี
แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แต่กองทัพเรือ
ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย โดยในส่วนของการรับชม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงจัดให้มีการรับชมในรูปแบบการ Live สด ผ่านทาง Facebook fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ Youtube ช่องกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46
สำหรับผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสภากาชาดไทย โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทยไปลดหย่อนภาษีได้ และผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป สามารถขอสิทธิ์การเป็นผู้มีอุปการคุณ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนของเงินบริจาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้บริจาค 3 แสนบาทขึ้นไป และ 6 แสนบาทขึ้นไป นอกจากได้สิทธิตามข้างต้นแล้ว ยังสามารถขอรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1
ได้ตามลำดับ และในปีนี้ กองทัพเรือได้จัดทำเข็มที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
– ผู้ร่วมบริจาค 5 ล้านบาท จะได้รับเข็มที่ระลึกรูปเต่ามงคลประดับอัญมณี โดยเต่าทะเลเป็นสัตว์อนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง .
– ผู้บริจาค 1 ล้านบาท รับเข็มที่ระลึกรูปผีเสื้อมงคลประดับอัญมณี โดยผีเสื้อเป็นสัตว์อนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 และเป็นสัตว์อนุรักษ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ

– ผู้บริจาค 5 แสนบาท รับเข็มที่ระลึกรูปแมลงปอมงคลประดับอัญมณี โดยแมลงปอเป็นสัตว์ที่มีสีสันสวยงาม และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เนื่องจากมีส่วนช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ ทำให้เกิดการกระจายพันธุ์ของพืชนานาชนิด
– ผู้บริจาค 2 แสนบาท รับเข็มที่ระลึกรูปดอกประดู่ประดับอัญมณี โดยดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณทหารเรือ มอบให้ผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยด้วยใจ
ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินโดยเสด็จพระกุศล บำรุงสภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต (ฝ่ายหารายได้) ซึ่งตั้งอยู่ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3018 , 0 2475 4960 หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
08 0664 4891 หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ 46” เลขบัญชี 115 – 2 – 50045 – 8 หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองทัพเรือวังนันทอุทยาน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ 46” เลขบัญชี 679 – 0 – 56835 – 2
“กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด”

error: Content is protected !!