วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

Recon 3 มิติ น้ำ ฟ้า ฝั่ง

บิ๊กค๊อก พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผบ.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) พบปะ พูดคุยกับ หน่วยลาดตระเวนระยะไกลสะเทินน้ำสะเทินบก หรือRecon พร้อมเช็คอุปกรณ์กระโดดร่ม แบบต่างๆ …. เพราะ Recon ปฏิบัติการได้ ทั้ง น้ำ ฟ้า ฝั่ง

error: Content is protected !!