วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

สนองรับสั่ง อนุรักษ์ปาฯ

12 ส.ค. 2020
65

“บิ๊กป้อม”สวมหมวก
ประธานมูลนิธิ อนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัด
นำถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ตั้งมูลนิธิฯทำงาน สนองรับสั่ง พระพันปีหลวง อนุรักษ์ผืนป่า ทำให้เป็นป่าดงดิบ
ก่อนมาเป็น มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ที่ถูกจับตามอง ในทางการเมือง จาก บทบาทของ บิ๊กป้อม

เป็นประจำทุกปี 12 ส.ค. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานมูลนิธิฯ ป่ารอยต่อฯ ทำพิธีถวายสักการะ ถวายราชสดุดี แต่เช้า พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่ส่วนใหญ่เป็นทหาร ทั้งในราชการ และเกษียณไปแล้ว อละเอกชน ทำพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ระบุว่า การที่ตนเอง ตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ ป่ารอยต่อ5 จ.ภาคตะวันออก ในพระบรมราชินูปถัมภ์นี้ขึ้นมา ตามพระราชกระแสรับสั่ง ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงอยากที่จะเห็นป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นป่าดงดิบ ป่าที่อุดมสมบูรณ์. รวมทั้ง มีสัตว์ มีช้าง มีคนอยู่ร่วมกันได้

ด้วยบทบาททางการเมืองของ บิ๊กป้อม ทำให้ที่ผ่านมา จนปัจจุบัน มูลนิธิฯนี้ ถูกจับตามอง และกลายเป็นที่ทำงาน ของบิ๊กป้อม ที่มีความเคลื่อนไหวมาตลอดในทุกยุค เหตุการณ์สำคัญทางการเมือง หลายเหตุการณ์ เกิดขึ้นที่นี่ และ เกิดจากการเจรจา ที่นี่

มูลนิธิฯนี้ มี ครบ ทั้ง 3 ป. และ เพื่อน ตท.6 และนายทหารน้องรัก บิ๊กป้อม หลายรุ่น และเอกชน คนใกล้ชิด ที่สนับสนุน มาตลอด

มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกิตติมศักดิ์ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการ
2 หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองประธานกรรมการ
3 พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ รองประธานกรรมการ
4 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กรรมการ
5 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
6 พลเอก นพดล อินทปัญญา
7 พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
8 นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
9 นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย
10 พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
11 พลเอก อภิชัย ทรงศิลป์
12 พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
13 พลเอก คณิต สาพิทักษ์
14 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
15 พลเอก วลิต โรจนภัดกดี
16 นายจตุพร บุรุษพัฒน์
17 นายอดิศร นุชดำรงค์
18 นายธัญญา เนติธรรมกุล
19 นายอรรถพล เจริญชันษา
20 พลโท สว่าง ดำเนินสวัสดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
21 พันเอก จักรกฤษณ์ ศรีนนท์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
22 พันเอก ชินสรณ์ เรืองศุข กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
23 พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ กรรมการและเลขานุการ
24 พลเอก อนันต์ กาญจนปาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

error: Content is protected !!