วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

“แม่ทัพภาค 3”.ออกโรง!! เตือน นิสิตนักศึกษา สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ”พระบรมราชจักรีวงศ์”

11 ส.ค. 2020
43

“แม่ทัพภาค3”.ออกโรง!!
เตือน นิสิตนักศึกษา สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ”พระบรมราชจักรีวงศ์” สำนึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษ รักษาผืนแผ่นดินไทยมา
สะกิด ความหมาย “บัณฑิต -ปัญญาชน” ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ -ผู้ที่มีความรู้ ความฉลาด
ควรรับฟังข้อมูล คิด วิเคราะห์ ให้รอบด้าน
แนะ ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ชี้ เยาวชนตื่นตัวทางการเมือง เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องแยกแยะ ไม่ควรก้าวล่วงสถาบันฯ

.
พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค3 ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
ที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพี่น้องประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ สนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ทรงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอล่องดาว จังหวัดสกลนคร ความว่า
“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

“จึงอยากเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชจักรีวงศ์ และสำนึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษของเรา ที่ได้ช่วยกันสร้างความมั่นคงและความสุขให้ผืนแผ่นดินไทย ตราบเช่นทุกวันนี้ ขอให้ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย

และในฐานะของเยาวชน ผู้เป็นว่าที่บัณฑิต และผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลาย ขอเชิญชวนร่วมกันดำรงความหมายแห่งความเป็นบัณฑิต คือ ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา

และความเป็นปัญญาชน นั้นก็คือ ผู้ที่มีความรู้ หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก

ดังนั้น ควรรับฟังข้อมูล คิด วิเคราะห์ ให้รอบด้าน เพื่อร่วมกันทุกภาคส่วน ในการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในอนาคตสืบไป “ แม่ทัพภาค3 กล่าว ถึงการที่เยาวชนตื่นตัวทางการเมือง

“เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องแยกแยะ ไม่ควรก้าวล่วงสถาบันฯ” แม่ทัพภาค3 ระบุ

..
ทั้งนี้ พลโทฉลองชัย แม่ทัพภาค3 เป็น เพื่อนเตรียมทหาร 20 ของ บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ด้วย

error: Content is protected !!