วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

กองทัพบก ทำพิธีเฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวง”

11 ส.ค. 2020
81

“บิ๊กเล็ก”
เป็นตัวแทน “บิ๊กแดง”
นำ กองทัพบก
ทำพิธีเฉลิมพระเกียรติ
“พระพันปีหลวง”
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

.
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก พร้อม คุณตุ้ม วนิดา ภริยา
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม 2563

ทั้ง พิธีตักบาตรพระสงฆ์จากวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 20รูป, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล, ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์, พิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีไถ่ชีวิตกระบือ, พิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์และคล้องพวงมาลัย ผูกผ้า 3 สี และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ พระราชประวัติ รวมทั้งพระราชกรณียกิจ และได้จัดสถานที่ให้กำลังพล รวมถึงประชาชน ได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญสูงสุดของกองทัพบก

นอกจากนี้ กำลังพลจากทุกกองทัพภาคเข้าร่วมอุปสมบท และปฏิบัติธรรม ณ วัดทั่วประเทศ การบริการทางการแพทย์ การบริจาคโลหิต

รวมทั้งการจัดนิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ
รวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

error: Content is protected !!