วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

ออกงาน คู่ !! ดูโอ้ ..ฟ้า

10 ส.ค. 2020
54

 

พลเอกประยุทธ์ พร้อม “อ.น้อง”รศ.นราพร ภริยา เดิน ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย” ที่เมืองทองธานี มีถึง 16 สค.

นายกฯ ได้ให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ให้ร่วมสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด

รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ พร้อมเร่งส่งเสริมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคง กลับคืนมา

พล.อ.อนุพงษ์ รมว.มหาดไทย กล่าวว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีรากฐานแนวความคิดมาจากโครงการศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะผ้าไทย

ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ความนิยมผ้าไทยลดน้อยลง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน รณรงค์เชิญชวนทุกจังหวัดให้มีโครงการรณรงค์ใส่ผ้าไทย และรัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องนี้จนนำไปสู่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และแสดงถึงความตั้งใจจริงในการมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ผ้าไทยเป็นสมบัติอันล้ำค่าของลูกหลานชาวไทย

error: Content is protected !!