วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

“เรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล”

10 ส.ค. 2020
129

DTi เชื่อม เอกชน- ทร.
สร้าง “เรืออเนกประสงค์”
ให้ หน่วย Seal
เป็นเรือต้นแบบ
นับ1 ทำพิธีวางกระดูกงูเรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล
ดูแล ความม้่นคงทะเล-ทรัพยากรธรรมชาติ

.

“บิ๊กอุ๋ย”พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTi เป็นประธานในพิธี
วางกระดูกงู “เรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล”

โดยมี พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นาวาเอก ทินกร กาญจนเตมีย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมพิธี

เป็นความร่วมมือของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( สทป.)
วางกระดูกงูเรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลขึ้น โดยร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ( นสร.กร. )ในนามของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพของประเทศ เพื่อมอบให้ นสร.กร. ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะทางทะเลในประเทศไทยที่มีจำนวนมากกว่า 11.47 ล้านตันต่อปี ณ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด

การสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลมีเป้าหมายในการพึ่งพาตนเอง และสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงต่อยอดองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือเพื่อความมั่นคงทางทะเลไปจนถึงขั้นการผลิต และส่งเสริมสู่อุตสากรรมตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562

error: Content is protected !!