วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

พรุ่งนี้ วันเกิด!! “บิ๊กป้อม”

10 ส.ค. 2020
172

พรุ่งนี้ วันเกิด!!

“บิ๊กป้อม” เข้าทำเนียบฯ ประชุม บอร์ด ดิจิตัลฯ ก่อน พรุ่งนี้ เปิดบ้านป่ารอยต่อฯ เป็นการภายใน ให้ ผบ.เหล่าทัพ และทหาร ตำรวจ เข้าอวยพร วันเกิด 75 ปี 11 สค. ก่อนที่ช่วงบ่าย พรรคพลังประชารัฐ จัด Happy Birthday อวยพร

.
ตั้งแต่ สัปดาห์ที่แล้ว มีทหาร ตำรวจ คนใกล้ชิด นักการเมือง เข้าอวยพรวันเกิดล่วงหน้า 11 สค.ของ พลเอกประวิตร รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ข้าง ร.1รอ. ถ.วิภาวดีฯ

ส่วนวันเกิดจริง พรุ่งนี้ จะมีการเปิดบ้าน แต่เป็นการภายใน ให้ทหาร ตำรวจคนใกล้ชิด เข้าอวยพร เท่านั้นจากนั้นเช้า 12 สค. พลเอกประวิตรในฐานะประธานมูลนิธิป่ารอยต่อฯ จะนำกรรมการมูลนิธิฯ ทำพิธีถวายสักการะ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

.
ส่วนวันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอี. เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาบริหารกองทุนได้แก่ การเห็นชอบ(ร่าง)ตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลง การประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 64

โดยเทียบเคียงกับปี63 ประกอบด้วยงาน 6 ด้าน คือ 1)ด้านการเงิน 2)ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3)ด้านการปฏิบัติการ 4)ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 5)ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และ 6)ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง

และเห็นชอบ(ร่าง)กรอบนโยบายการให้ทุนประจำปีงบประมาณ64 เกี่ยวกับเรื่องการศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ,นวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข ,เกษตรเชิงรุกด้านนวัตกรรมดิจิทัล ,เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต ,รัฐบาลดิจิทัล และโครงการตามนโยบายเร่งด่วน

พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำขอให้ คกก.บริหารกองทุนฯ มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด อย่างจริงจัง การดำเนินงานต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด สำหรับการบริหารเงินกองทุน ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ ดีอี ให้เร่งรัดโครงการสำคัญต่างๆที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ภายใต้ คกก.บริหารกองทุนฯ อย่างเร่งด่วน ตามกรอบเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ควบคู่กับการส่งเสริม การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย ต่อไป

error: Content is protected !!