วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ไม่หวั่น!!

10 ส.ค. 2020
128

กลุ่มนักศึกษา ในนาม กลุ่มคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)นำโดย นายอณุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช. ยังคงมา จัดกิจกรรม เชิญชวนประชาชนยื่นร่าง พ.ร.บ.ประชามติฯ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืนยันหลักการ “ไม่แก้ไข..เขียนใหม่เท่านั้น” ที่หน้ารัฐสภา

ขณะที่ ศอปส.:กลุ่มศูนย์กลางประสานงานนักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบัน นำโดย นายวรยุทธ เย็นใจ รวมตัว แสดงออกถึงการ “ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ และต่อต้าน โจมตึ กลุ่มที่หมิ่นสถาบันฯโดยสวมเสื้อ สีนำ้เงิน พร้อมข้อความ “เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ชีวิตนี้ยอมพลี” มายืนหนังสือถึง ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้รัฐบาลปกป้องสถาบันฯที่รัฐสภา เช่นกัน

โดยมีกำลังตำรวจ จำนวนมาก รักษาความปลอดภัย เพื่อไม่ให้ 2 กลุ่มเผชิญหน้ากัน โดย อยู่คนละฝั่ง ห่างกัน800 เมตร

: ทีม มรกต -ไมตรี

error: Content is protected !!