วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ม็อบ เสื้อน้ำเงิน “ชีวิตนี้ ยอมพลี”

10 ส.ค. 2020
245

ศอปส.:กลุ่มศูนย์กลางประสานงานนักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบัน นำโดย นายวรยุทธ เย็นใจ รวมตัว แสดงออกถึงการ “ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ และต่อต้าน โจมตึ กลุ่มที่หมิ่นสถาบันฯ

โดยสวมเสื้อ สีนำ้เงิน พร้อมข้อความ “
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ชีวิตนี้ยอมพลี”

และมีการตั้งโต๊ะ ลงนามถวายพระพรหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถ พร้อมยืนหนังสือถึง ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้รัฐบาลปกป้องสถาบันฯโดยมีการปราศรัยโจมตี กลุ่มนักศึกษา ที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ออนไลน์ต่างๆ โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์และกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เกียกกาย ข้างรัฐสภา และเดินเท้า ต่อไปที่หน้า สัปปายะสภาสถาน

ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัย ของตำรวจที่เกรงว่า จะเกิดการเผชิญหน้า กับกลุ่มนักศึกษา ในนาม กลุ่มคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)นำโดย นายอณุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช. ที่มา เชิญชวนประชาชนยื่นร่าง พ.ร.บ.ประชามติฯ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืนยันหลักการ “ไม่แก้ไข..เขียนใหม่เท่านั้น”ที่หน้ารัฐสภา

: ทีม มรกต -ไมตรี

error: Content is protected !!