วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

“M Solar X _ UAV”

ทัพอากาศ สร้าง
“M Solar X _ UAV” สำเร็จ
พร้อมจดทะเบียนสิทธิบัตร “ครุฑ1” อากาศยานไร้คนขับ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นครั้งแรก
เตรียมเปิดตัว งาน Symposium20 สค.นี้ NKRAFA Academic & Innovation Conference 2020
เผย บินนานสุด10 ชม. ฝีมือ อาจารย์-นักเรียนนายเรืออากาศ “สถาบันปัญญาแห่งอนาคต”
เตรียมส่งบินทดสอบ ภารกิจ ที่ปัตตานี

.
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ไม่หยุดคิด…. ร่วมทีมวิจัย ทอ. ของ รร. นายเรืออากาศ สร้าง
อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ “M Solar X _ UAV”

โดย ทำการบินทดสอบไฟล์ที่ 20 แล้ว โดยตั้งเป้าให้บินได้ นาน 3-5 ชม.. จนถึง 10 ชม.

โดยในระหว่างวันที่14-20 สค นี้ จะนำไปทดสอบ บินที่ ฉก.9 ปัตตานีเพื่อเตรียมบินโชว์งาน Symposium
NKRAFA Academic & Innovation conference 2020 วันที่ 20 สค 63 นี้กลางงาน conference

M Solar X _ UAV ใช้ในภารกิจ ค้นหาผู้บุกรุกเข้าฐานบิน ซึ่งตรวจพบด้วยระบบ ABSS (ระบบจดจำใบหน้าและระบบกล้องอัจฉริยะ)

ตามแนวทางของ พลอากาศเอกมานัต คือ สร้าง UAV + ระบบพลังงานสำรอง + VTOL + บินนาน 5 – 10 ชม. ที่จะถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

โดยทอ.ได้ยื่นเสนอยื่นจดสิทธิบัตร เพื่อเป็นเกียรติ แก่การวิจัยของกองทัพอากาศ ใน ชื่อ โครงการ M Solar X _ UAV เรียบร้อย ในนามกองทัพอากาศ

M …หมายถึงการยกระดับงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติการจริง (On Mission)
M …หมายถึง Military
และทีมนักวิจัยรวมใจกันให้ความหมายแฝงไว้ว่า M…คือ มานัต….ผู้นำกองทัพอากาศที่มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการปฏิบัติการ

ครุฑ1 จึงนับได้ว่าเป็นการจดแจ้งสิทธิบัตร (Patent) แรกของ ทอ.

M Solar-X UAV อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผลงานของอาจารย์ และนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช “สถาบันปัญญาแห่งอนาคต”เป็นการนำความรู้ในชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติจริง และมีการพัฒนาใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกมิติ องค์ประกอบด้านภารกิจความมั่นคง โดยเฉพาะแนวคิด การพึ่งพาตนเอง และให้เป็นมาตรฐานสากล

“เราพร้อมที่จะใช้ศักยภาพของพวกเรา ในการออกแบบ สร้าง และทดสอบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้งานได้จริงในระดับกองทัพ และระดับประเทศได้”เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ภัยพิบัติ และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่ม การผลิตและออกแบบด้วยฝีมือคนไทยในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในอนาคตที่คนไทยจะผลิตอากาศยาน เพื่อนำมาใช้เองต่อไป

ภาพ:ทอ.
Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!