วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

เตรียมพร้อม !!

08 ส.ค. 2020
58

“ผบ.มทบ.39” ร่วมกับ ผู้ว่าฯ-ปภ.-กาชาด-จิตอาสา พิษณุโลก
ฝึกเตรียมความพร้อม รับมือสาธารณภัย-อุทกภัย
ฝึกจัดตั้ง’กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า) ‘


“ผบ.แอ๊บ”พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมนฑลทหารบก 39/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมสังเกตุการณ์การฝึกจัดตั้ง “กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า)”2563

โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน, มี นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก และ จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์การช่วยเหลือ รถหน่วยพยาบาลกูภัย และยานพาหนะประเภทต่างๆ รถแบ๊กโฮ เรือท้องแบน ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2563 ได้ทันท่วงทีไม่ให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สิน ร่างกายและชีวิตของประชาชนในพื้นที่

มทบ. 39 ได้นำรถครัวสนาม พร้อมด้วยกำลังพลชุดครัวสนาม ออกตั้งรถครัวสนามประกอบอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรองรับสถานการณ์และดูแลด้านการอาหาร, น้ำดื่ม ให้แก่กำลังพล, เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันปฏิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัย ด้วย

ที้ สำนักงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโล

มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พลเรือน ทหาร ชุดบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจผู้นำชุมชน และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยในจังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน มูลนิธิบูรพา มูลนิธิกู้ภัยข่าวภาพ มูลนิธิบางแก้ว

เป็นการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ “การสาธิตสายพานลำเลียงผู้ประสบภัยข้ามลำน้ำ”

รวมถึงทดสอบปฏิบัติงานการประเมินความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

error: Content is protected !!