วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

ทัพเรือเผยภาพ 110 ทหารสหรัฐฯ มาไทย

ทัพเรือ เพิ่งเผยภาพ
110 ทหารสหรัฐฯ มาไทย
3 เที่ยวบิน Boeing-C17-C130
ที่สนามบินอู่ตะเภา
ถูกคัดกรอง ตั้งแต่เครื่องบิน-สนามบิน-ขึ้นรถไป ASQ
รวม 3 เที่ยวบิน
เผย 7ลูกเรือC-130
ทหารสหรัฐฯเข้าพัก
ที่อาคารรับรอง ทร.สัตหีบ 1 คืน
ผ่านการคัดกรอง แวะพักเครื่อง ก่อนบินต่อ
ทร.ชี้ ควรเปิดเผย ตั้งแต่ต้น เพื่อให้ประชาชน มั่นใจในมาตรการคัดกรอง และการดูแล ป้องกัน

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เพิ่งเผยภาพ ทหารสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางเข้าไทย เมื่อ 3- 4 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา

โดย ยังคงใช้มาตการคัดกรองเข้มต่อเนื่องรับทหารสหรัฐฯ เดินทางเข้าร่วมฝึกทางทหารกับ ทบ.ไทย จนครบชุดสุดท้าย

เมื่อ3-4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 07.00 น. เครื่องบินโบอิ้ง 767 นำทหารสหรัฐอเมริกาจำนวน 71 นาย บินตรงมายังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

ต่อด้วยอีกจำนวน 32 นาย และ 7 นาย เดินทางมาถึงด้วยเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารทหารของทางสหรัฐฯ C-17 และ C-130 ตามลำดับ

การเดินทางมาของทหารสหรัฐรวมทั้งสิ้น 110 นายนี้ เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม ระหว่าง ทบ. กับ ทบ.สหรัฐฯ โดยเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญหรือ SMEE on Stryker capability (DOTMLPF-P) และ การสังเกตการณ์การฝึกภาคสนามกับกองทัพบก

หลังจากที่แต่ละเครื่องลงยังรันเวย์ที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าสาธารณสุขของไทยเข้าดำเนินการตามขั้นตอนยังทางลงจากเครื่อง กระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อตามวิธีการที่เหมาะสม

และได้นำทหารสหรัฐอเมริการทั้งหมดขึ้นรถที่เตรียมไว้ นำผู้โดยสารทั้งหมดทั้ง 3 เที่ยวบิน คือทหารสหรัฐที่มาร่วมฝึกรวมทั้งสิ้น 110 นาย เข้าผ่านจุดคัดกรองที่เตรียมไว้บริเวณทางเข้าเฉพาะ ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่แยกที่เป็นระบบปิด ไม่ได้ปะปนกับผู้โดยสารอื่น

จากนั้นก็มีการนำทหารสหรัฐอเมริกาในแต่ละเที่ยวบินขึ้นรถบัสที่จัดเตรียมไว้เดินทางเข้าสู่เข้าการกักกันเพื่อเฝ้าดูอาการของโรคติดเชื้อ COVID-19 ยัง alternative. state quarantine ที่จัดไว้ที่กรุงเทพฯ ครบทุกนาย

ในส่วนของลูกเรือ C-130 ซึ่งเ ป็นเที่ยวสุดท้ายจำนวน 7 นายมีความจำเป็นต้องพักเป็นเวลา 1 คืน ก่อนนำเครื่องกลับ ก็ได้นำเข้าพักเพื่อเฝ้าดูอาการของโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือ state quarantine ที่อาคารรับรองสัตหีบ ผ่า่นกระบวนการเหมือนผู้เข้าพักที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทหารสหรัฐฯทุกนายที่เดินทางมาในครั้งนี้ มีผลการคัดกรองไม่พบผู้สงสัยป่วย และไม่พบ PUI โดยทั้งหมดมี ผลตรวจ​ PCR for COVID-19 เป็น Negative ทุกราย และมีเอกสารรับรอง Health insurance

ในส่วนของลูกเรือของเครื่อง C-130 มีความจำเป็นต้องพัก ก็ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและนำเข้าพักในอาคารรับรองสัตหีบ เป็นเวลา 1 คืน

และในปัจจุบันได้เดินทางกลับไปพร้อมเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารทหารของทางสหรัฐฯ C-130 แล้ว

ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมามาเปิดเผยให้เห็นว่ามีกระบวนการคัดกรองควบคุมที่ถูกต้องตามมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นใจ ปลอดภัย กับการรับมือ COVID-19 ที่ทุกภาคส่วนยังต้องให้ความสำคัญ

error: Content is protected !!