วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ช่วยซื้อ “มันแกว”

07 ส.ค. 2020
347

ทหารทัพ 4
ช่วยซื้อ “มันแกว”
กว่า 3 หมื่นกก.
มีล้นตลาด-ราคาตก
กก.ละ3 -5บาท
ทหารช่วยกัน กิน มันแกว

พันเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 4 รับซื้อ”มันแกว” จากกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกมันแกว ต.หินตก เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำและล้นตลาด

โดยมี พันเอก สุรศักดิ์ ทั่วด้าว ผบ.ร.15 พัน2 พันเอก ทัตตเดช สุวรรณรัตน์ ผบ.พันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

ซึ่งจากสถานการณ์ราคาผลผลิตมันแกว ในพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ ของ จ.นครศรีธรรมราช ตกต่ำและล้นตลาด ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูก ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ ออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจาก ผลผลิตมันแกวซึ่งมีพื้นที่ปลูก กว่า 200 ไร่ จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม ราคาตกต่ำ อยู่ที่กิโลกรัมละ 3 บาท และมีผู้มารับซื้อน้อยมาก

ขณะนี้มันแกว กว่า 2 แสนกิโลกรัม เริ่มได้รับความเสียหาย ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ เป็นช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ

ในขณะที่มันแกวรุ่นหลัง กำลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาด อีกกว่า 1 ล้านกิโลกรัม และมีพ่อค้าจากตลาดไทย มารับซื้อเพียงกิโลกรัมละ 3 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าทุน

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 ได้สั่งการให้กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมันแกว ในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง 32,000 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท

สำหรับหน่วยที่รับซื้อมันแกวในครั้งนี้ คือ กองพลทหารราบที่ 5, มณฑลทหารบกที่ 45, มณฑลทหารบกที่ 46, กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 โดยจะรับซื้อมันแกวเพื่อนำไปบริโภค และขยายผลในพื้นที่

error: Content is protected !!