วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

“ผบ.ทอ. สว.” ไม่ยุ่ง. แก้รัฐธรรมนูญ

“ผบ.ทอ. สว.”
ไม่ยุ่ง. แก้รัฐธรรมนูญ
ปล่อย ฝ่ายรัฐบาล-การเมือง
อำนาจ สว.เลือกนายกฯได้
ชี้ ถ้ากำหนดให้เราเป็น
เราก็ต้องทำตามหน้าที่

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. และ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ผมมีหน้าที่พิจารณาบางญัตติในสภาเท่านั้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลและการเมือง

เมื่อถามว่า ฝ่ายการเมืองให้แก้ไขบางมาตรา โดยเฉพาะไม่ให้ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกมนัส กล่าวว่า ผบ.ทอ.อยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติ. ไม่ได้มีหน้าที่ไปเลือก หรือกำหนดว่า ใครจะเป็นหรือไม่เป็น ถ้ากำหนดให้เราเป็น เราก็ต้องทำตามหน้าที่

error: Content is protected !!