วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

Air War College#54

ทหารอากาศ
เยือน Home of Strykers
รู้จัก กองพลทหารราบยานเกราะ
และ ยานเกราะ Stryker

“รองกอล์ฟ” พันเอก สราวุธ ไชยสิทธิ์ รอง.ผบ.พล.ร.11 เป็น ผู้เเทน พล.ต.พนา เเคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 ต้อนรับ
คณะ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 54 ในโอกาส เดินทางศึกษาดูงานหน่วย รับทราบภารกิจ เเละการปฏิบัติอื่นๆที่สำคัญของหน่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ

โดยได้เยี่ยมชม รถเกราะ Stryker จากสหรัฐอเมริกา ที่เข้าประจำการใน ร.112 พล.ร.11

error: Content is protected !!