วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

“บิ๊กแดง” ถ่ายทอด ความเป๊ะ!

05 ส.ค. 2020
148

 

จัดแถว จัดชุด จัดหมวก ให้นายร้อยจปร.”คอแดง”
กองพันนักเรียนนายร้อย จปร.กรมนักเรียนนายร้อยจปร.รักษาพระองค์
ทั้ง การแต่งกาย และแนวคิด

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 จัดการแต่งกาย ให้คำแนะนำ การแต่งชุดพระราชฐาน ที่ถูกตัอง ให้ น้องๆ นายร้อย
จปร.”คอแดง” กรมนักเรียนนายร้อย จปร.รักษาพระองค์ ทั้งการจัดหมวก และเครื่องแต่งกายต่างๆ ช่วยจัดขยับ ให้ เป๊ะ เข้าที่ ถูกต้อง

พร้อมพูดคุย สอบถามว่าได้พูดคุยกับนักเรียนนายร้อย จปร.ขั้นปีที่5 ทั้ง45 นาย ที่ได้ไปฝึกLightning Forge20 ที่Hawaii สหรัฐอเมริกา หรือไม่ เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหมู่ นักเรียนนายร้อย จปร. ด้วยกัน

พร้อมถาม นนร.จปร. ชั้นปีที่4 ว่า อยากจะไปฝึกบ้างหรือไม่ ในปีหน้า บรรดา นนร.จปร. ต่างบอกว่า อยากไป

พลเอกอภิรัขต์ ถามว่า ไม่กลัวโควิดฯ หรือ. นักเรียน นายร้อย จปร. ตอบว่า ไากลัว เพราะป้องกันได้

“ใช่ โควิดฯ เป็นแล้วหาย รักษาหาย
แต่ โรคชังชาติ เป็นแล้ว ไม่หาย
พวกเป็นโรคชังชาติ เป็นแล้ว ไม่หาย” ‪พวกชังชาติบ้านเมืองของตัวเอง ไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดินเกิด‬

error: Content is protected !!