วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“แม่บ้านทหารอากาศ” ทำระบบน้ำ กิน น้ำใช้ แก้ภัยแล้ง ให้โรงเรียน ที่ อุบลราชธานี

 

“หมอมง” แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ส่งมอบ “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ให้ โรงเรียนบ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน 21 ต้อนรับ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยมีรูปแบบการสร้างถังน้ำบรรจุน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ รวมทั้ง มอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับประปาชุมชนบ้านคูสว่างฯ เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชนท้องถิ่น

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศพร้อมด้วย พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช เจริญสุข ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคุณ อารยา ภู่พาณิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกัน มอบทุนอาหารกลางวัน กระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์การศึกษา พร้อมทั้ง มอบชุดมุมหนังสือ และแก้วน้ำดื่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคูสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย


-ฝ

error: Content is protected !!