วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

ทัพเรือ ระดม เรือรบ 17 ลำ ออกฝึกภาคทะเล

ทัพเรือ ระดม เรือรบ 17 ลำ
ออกฝึกภาคทะเล
ฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ
“ผบ.กร.” เยือน รล.จักรรีนฤเบศร
ตรวจการฝึก ภาคกลางคืน
ย้ำVision ทร.”เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบฯ”

.
ฝึกใหญ่ ของ กองเริอยุทธการ ครั้งแรก หลังโควิดฯ

“บิ๊กชุม” พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้บัญชาการกองเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ 2563 ตรวจเยี่ยมการฝึก บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร

ทั้งนี้ กองเรือยุทธการจัดการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ (ภาคทะเล) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ” 29 ก.ค.-1 ส.ค.63

โดย เป็นการฝึกปฏิบัติตามสาขาแบบรวมการ/บูรณาการร่วมระหว่างกองเรือตามภารกิจและกองการบินทหารเรือ

โดยมีหัวข้อที่สำคัญ คือการฝึกประลองยุทธ์ โดยแบ่งกองเรือออกเป็น 2 ฝ่าย

การฝึกป้องภัยทั้ง 3 มิติ…การป้องกันภัยผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ และการป้องกันภัยใต้น้ำ….การฝึกปฏิบัติการทุ่นระเบิด เป็นต้น

โดยมีเรือรบเข้าร่วมการฝึก จำนวน 17 ลำ และอากาศยาน เข้าร่วมการฝึก จำนวน 5 ลำ

ผบ.กร. ได้เข้าร่วมการฝึกตรวจเยี่ยมการฝึก และพักค้างแรมร่วมฝึกกับกำลังพลบนเรือ และดูการฝึกในเวลากลางคืน ด้วย

Cr: กองทีพเรือ

error: Content is protected !!