วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

สหรัฐฯ เตรียมส่ง รถเกราะ Stryker อีก 7 คัน

03 ส.ค. 2020
1343

สหรัฐฯ เตรียมส่ง
รถเกราะ Stryker อีก7 คัน
หลังโควิดฯ
ถึงไทย 29 ส.ค.นี้
ใช้ทหารสหรัฐฯ 12 นาย
ที่มาฝึกในไทย อยู่แล้ว
ทำการฝึกกรมทหารราบยานเกราะ ให้ พล.ร.11

มีรายงานจากกองทัพบกว่า ได้มีการหารือระหว่าง ทบ.ไทยกับ JUSMAG Thai ของสหรัฐอเมริกา ถึง การฝึกของหน่วย ระดับ กรม ทหารราบยานเกราะ ในขั้นต้น ให้ความสําคัญกับการนำ รถเกราะ Stryker จำนวน 7 คัน ซึ่งจะเดินทางมาถึงไทย ใน 29 ส.ค.63 ก่อน โดยจะใช้กำลังพลซึ่งเข้ามาฝึกอยู่แล้ว จำนวน 12 นาย(SFAB) ในการดำเนินการ

หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาขนาดกำลังที่เหมาะสมในการเข้าทำการฝึกอีกครั้งหนึ่ง โดยจะลดขนาดลง เช่น เป็นระดับ หมวด

ทั้งนี้ รถเกราะStryker ชุดนี้ เป็นการส่ง ให้ครั้งแรก หลังเกืดCoViD-19 โดยก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ทะยอบส่ง มาให้ ทบ. แล้ว รวม 23 คัน ตั้งแต่ กย.2562 เรื่อยมา โดยนำเข้าประจำการที่กรมทหารราบที่ 112 พล.ร.11 ฉะเชิงเทรา

error: Content is protected !!