วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

“บิ๊กลือ” อำลา ทัพเรืออันดามัน ชื่นชม ทัพเรือภาค3

 

ชี้ พื้นที่นี้ เหมือนสงบสุข
แต่ ชายแดน เหนือสุดที่ระนอง ถึงสตูล กว่า 600 กม.ทั้งบนบก-ในทะเล
ทหารเรือเราต้องดูแลรักษา
ชี้ ท้าทาย เพราะต้องต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลอยู่หลายพวกหลายเหล่า
ปัญหายุ่งยากซับซ้อน
แถม ติดต่อสื่อสาร เมียนมา
ที่ ต้องใช้ความฉลาด สุขุม รอบคอบ

.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจเยี่ยม ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในวาระอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ

โดยมี พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ต้อนรับ

พลเรือเอก ลือชัย กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ ของกำลังพลทัพเรือภาคที่ 3 ทุกนาย ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท จนทำให้ทัพเรือภาคที่ 3 ได้รับความชื่นชมจากประชาชน

พร้อมเน้นย้ำในเรื่องของการต้องเผชิญกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพิ้นที่ ว่า ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ที่ผมเคยมาปฏิบัติราชการ และเคยมาเยี่ยมเยือนอยู่หลายครั้ง ทุกครั้งที่มาที่นี่ เกิดความรู้สึกผูกพัน และภูมิใจที่ได้เคยมาอยู่หน่วย นี้และดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความเจริญความก้าวหน้ามาโดยลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของทัพเรือภาคที่ 3 ทำให้กองทัพเรือมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนโดยทั่วไป

อย่างไรก็ดี พื้นที่นี้ ดูเหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสงบสุข แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะตั้งแต่ชายแดน เหนือสุดที่ระนองถึงสตูล ระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร ทั้งบนบกและในทะเล พื้นที่นับแสนตารางกิโลเมตร ที่พวกเราต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นการท้าทาย ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูง จึงจะสามารถบรรลุภารกิจนี้ไปได้

อีกประการหนึ่งคือ ภารกิจของทัพเรือภาคที่ 3 แตกต่างจากทัพเรือภาคอื่นๆอยู่มากมาย ที่สำคัญก็คือ ต้องต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลอยู่หลายพวกหลายเหล่า ปัญหายุ่งยากซับซ้อน

รวมถึงปัญหาที่ต้องติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบ้าน ต้องอาศัยความฉลาดสุขุมรอบคอบ จึงจะทำให้ ผลงานปรากฏเป็นที่ชื่นชอบและตรงตามนโยบาย

“เป็นธรรมดาอยู่เอง ที่การรับราชการ ต้องมีการเกษียณอำลา วันนี้ผมจึงถือโอกาสมาอำลาพวกท่านทุกคน ที่ได้ร่วมกันทำงานให้กองทัพเรือด้วยความตั้งใจจนบรรลุภารกิจอย่างดีเสมอมา ”

สำหรับ ทัพเรือภาคที่ 3 ในรอบปีที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ การจัดระเบียบ จังหวัดภูเก็ตตามมาตรการ วิธีการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลโดยได้มีการบูรณาการกำลังในการตรวจท่าเรือการลาดตระเวนทางทะเล

การดำเนินการรื้อถอนแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ ชาวต่างชาติ สร้างบ้านลอยน้ำ (Seasteading) เป็นเขตปกครองตนเองในทะเลนอกชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต โดยดำเนินการรื้อถอนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลให้การดูแลช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ พื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดกำลังพลบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ ให้การสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค การบูรณาการ ให้ความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน ในการมอบถุงยังชีพ อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนทุกพื้นที่ อาทิ ชาวชุมชนเกาะราชาใหญ่ ชุมชนชาวเลราไวย์ ชุมชนมอแกนเกาะสุรินทร์ ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ลือชัย มุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือ ให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ เพื่อไปสู่ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” (Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFES)

โดยอยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่า “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป”

และได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ที่ว่า “ทหารเรือ ต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”

error: Content is protected !!