วันพุธ, 23 กันยายน 2563

นับถอยหลัง ลาทัพเรือ

“บิ๊กลือ”อำลา ลูกน้องเก่า ทหาร สอ.รฝ.ฝั้งอันดามัน
“นป.สอ.รฝ.491”หลีเป๊ะ สตูล
“นป.สอ.รฝ.591”ถลาง ภูเก็ต
รับถอยหลัง เกษียณ
แนะ รับมือ ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ -เผชิญหน้า กับ”อำนาจที่ไร้ตัวตน “
ขอทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
ย้ำประชาลนในพื้นที่ เหมือนเป็นญาติมิตร

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งเคยเป็น ผบ.สอ.รฝ.ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)ในพื้นที่ทะเลอันดามัน

ทั้ง หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ 491 เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

และ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการและรักษาฝั่ง ที่ 591 ป่าบางขนุน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

โดยมี คุณอ้อย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมคณะ

และมี พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง ต้อนรับ

พลเรือเอก ลือชัย ให้โอวาทแก่กำลังพลในพื้นที่ โดยได้ ขอให้ คิดว่าคนในพื้นที่ เป็นเหมือนญาติมิตร

พร้อมทั้งแสดงความห่วงใย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหน่วยที่ต้องเผชิญกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ทั้งการเผชิญหน้า
และอำนาจที่ไร้ตัวตน

โดยขอให้กำลังพลทุกนาย มีความรอบรู้ และรู้เท่าทัน โดยหากเข้าใจเหตุผลและดำเนินการ ก็เชื่อได้ว่าจะสามารถดำเนินภารกิจตามที่มุ่งหวังได้ในภายภาคหน้า

และในโอกาส ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ พลเรือเอก ลือชัย ได้กล่าวว่า ตามแนวทางรับราชการ วันหนึ่งก็ต้องอำลาราชการไปผมก็เช่นเดียวกัน ในอีก 58 วันข้างหน้า ก็ต้องลากองทัพเรือไปเช่นเดียวกัน ตามวาระ

จึงถือโอกาสนี้ มาลาพวกเราทุกคนเพราะถือว่าเป็นหน่วยที่ผมให้ความสนใจห่วงใย จึงมาลา และ ขอฝากให้ทุกนายทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด”

สำหรับ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มีภารกิจในการสนับสนุนกำลังทางเรือในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ มีความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ มีภารกิจในการตรวจการณ์ทางทะเลพื้นที่ชายแดนทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ

สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ โดยการตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ และเฝ้าตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายในทะเล การลักลอบการค้าน้ำมันเถื่อน การลักลอบลำเลียงสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรและการทำประมงผิดกฎหมาย การคุ้มครองเรือประมง และการสกัดกั้นผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปรกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ

error: Content is protected !!