วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

ทหารเรือ เยี่ยม รร.นายร้อย ตำรวจ

“บิ๊กปาน”พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ปรมน)กองทัพเรือ เข้าเยี่ยมชมภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โดยมี พลตำรวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียน นายร้อยตำรวจ ต้อนรับและนำชมบริเวณพื้นที่โดยรอบ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

และเข้าเยี่ยมชม อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของตำรวจไทย ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

error: Content is protected !!