วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

กองพัน แซร์ออ แดนบูรพาพยัคฆ์ ชายแดน

31 ก.ค. 2020
136

 

แม่ทัพหนุ่ย พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 มาเยี่ยม กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ( ร.12พัน2 รอ.) ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ที่เรียกกันว่า “กองพันแซร์ออ ” ที่เคยเป็นหน่วยเก่า

มาเยี่ยมชมการฝึก Unit School เรื่องการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โดยมี ผบ.หนุ่ย พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผบ.พล.ร.2รอ. /ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19,พันเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ต้อนรับ

นอกจากนั้น พลโท ธรรมนูญยัง ไปที่ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อ.เมือง สระแก้ว เปิดศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ.

โดยมี พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อยที่ 1, พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาคที่ 1, พลตรี มนัส จันทร์ดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1, พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19
พันเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา, ฝ่ายเสนาธิการกองกำลังบูรพา ร่วมพิธี

error: Content is protected !!