วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

เด็ดขาด รวดเร็ว รุนแรง !!

 

“บิ๊กลือ” ร่วมพิธีปล่อย เรือ ต. 114 -ต.115 ลงน้ำ ชี้ ไม่ใช่แค่ตัวเรือ แต่อาวุธที่เด็ดขาด รวดเร็ว รุนแรง นั้น เป็นสิ่งสำคัญ ที่ตัดสินการแพ้ชนะ และความเป็นความตายของพลประจำเรือ ….สะกิด ทหารเรือ -ประธานโครงการ-บริษัทต่อเรือ ด้วยความห่วงใย ขอทุกคน ให้ร่วมมือกัน  นำพา เรือลำนี้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของกองทัพเรือ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าว ในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.114–ต.115 ลงน้ำ
ที่ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) นายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๑๑๔ และ เรือ ต.๑๑๕ ลงน้ำในวันนี้

กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.๑๑๔ และเรือ ต.๑๑๕ จำนวน ๒ ลำ เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือตามนโยบายการพัฒนากองทัพ

ซึ่งโครงการนี้กองทัพเรือได้มอบความไว้วางใจให้บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ โดยเรือชุดนี้ได้ประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

และการสร้างเรือมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนมาถึงการประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำในวันนี้ในนามของกองทัพเรือ ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ร่วมกันดำเนินการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.๑๑๔ และเรือ ต.๑๑๕ ทั้ง ๒ ลำ

โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนมาถึงการประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำในวันนี้

“อาวุธที่เด็ดขาด รวดเร็ว รุนแรง นั้น เป็นสิ่งสำคัญ ที่ตัดสินการแพ้ชนะ และความเป็นความตายของพลประจำเรือ

ผมขอฝากความห่วงใยนี้ ไว้กับประธานกรรมการตรวจการจ้าง , กรรมการบริหารโครงการ และบริษัททุกคน ให้ร่วมมือกัน นำพา เรือลำนี้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของกองทัพเรือทุกประการ”

โอกาสนี้ ผมขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานความเป็นสิริมงคลให้แก่เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๑๑๔ และเรือ ต.๑๑๕ ทั้ง ๒ ลำ ตลอดจนกำลังพลประจำเรือเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และกองทัพเรือสืบไป

error: Content is protected !!