วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

130 ล้าน

31 ก.ค. 2020
387

“ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล”บริจาคเงิน 130 ล้าน ผ่าน “บิ๊กแดง” มอบให้ โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


กองทัพบก โดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นศูนย์รวมของการแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน อาคารหลังนี้ จะเป็นอาคารรักษาพยาบาลที่ทันสมัยครบวงจร สูง ๑๙ ชั้น สามารถรองรับเตียงผู้ป่วยใน ได้จำนวน ๔๒๒ เตียง หอผู้ป่วยอาการหนัก ๔๙ เตียง

ประกอบด้วยศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ จำนวน ๔ ศูนย์ คือศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ศุนย์ส่องกล้องทางการแพทย์ ศูนย์หลอดเลือดสมอง และศูนย์เวชศาสตร์ทหาร เพื่อบริการทางการแพทย์ ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แก่กำลังพลของกองทัพบก ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ และจะแล้วเสร็จพร้อมใช้บริการรักษาพยาบาลได้ในต้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้

ทั้งนี้ ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล มีจิตอันเป็นกุศลที่จะบริจาคเงิน จำนวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) สมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โดยแบ่งเป็น เพื่อปรับปรุงพื้นที่ศูนย์กู้ชีพผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินวิกฤต ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องผ่าตัดแบบ Modular ๑ ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก ๒ ห้อง

และศูนย์กู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิกวิกฤต ๘ เตียง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

และปรับปรุงพื้นที่ ห้องสมุด E-library บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาท) เพื่อการศึกษาค้นคว้าของบุคลากรทางการแพทย์

และในวันนี้ ท่านผู้หญิง วิระยา บริจาคเงินดังกล่าวให้แก่ พลเอกอภิรัชตฺ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อนำเงินบริจาคไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์

error: Content is protected !!