วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ช่วย “เกษตรกร”

31 ก.ค. 2020
115

“บิ๊กป้อม” แท็คทีม “ธรรมนัส-แรมโบ้” หารือ แก้ปัญหา ม็อบ”เกษตรกร 4 ภาค “จัดประชุม คกก. สอส. ครั้งแรกขับเคลื่อนแก้ปัญหา หนี้สิน ที่ทำกินแหล่งน้ำ ให้รวดเร็ว เป็นรูปธรรม ควบคู่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ยัน รัฐบาลไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน(สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ครั้งแรกที่ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี(เดิม) อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกฯ เปิดเผยว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ โดยมี พล.อ.ประวิตร เป็นประธานได้รับทราบข้อเรียกร้องจาก สอส.และสภาประชาชน4ภาค

จากนั้นได้ มีการพิจารณาเห็นชอบ แนวทางการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน(สอส) และสภาประชาชน 4 ภาค พร้อม(ร่าง)คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหา จำนวน 6 คณะ

ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้,การแก้ไขปัญหาหนี้สิน,การส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร,การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ,การแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และการกลั่นกรองวาระการประชุม

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำว่าคณะอนุกรรมการ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วเป็นไปตามข้อเรียกร้องของสภาเครือข่าย จึงขอให้แต่ละคณะ เร่งช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างเร่งด่วน ทุกเรื่อง อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม

ที่สำคัญจะต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ต้องมีมาตรการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
เป็นรองประธาน

โดยมีตัวแทน สอส. จำนวน 8 คนเข้าร่วมนำโดยนายประภาส โงกสูงเนิน และ นายฉลอง แสงราษฎร์เมฆินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ

ในที่ประชุมได้ชี้แจงความเป็นมาของกลุ่มฯรวมถึงข้อเสนอ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเป็นกลไก ในการแก้ไขปัญห่ให้สภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค จำนวน 6 คณะ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ มี รมช.กษ.(นายธรรมนัสฯ) เป็นประธาน
2. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน มี ผช.รมต.กษ.(นายนเรศ ธำรงทิพยกุล) เป็น ประธาน
3. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ มี ผช.รมต.กษ.(นายสุทธิชัย จรูญเนตร) เป็นประธาน
4. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตรกร
5. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย มี เลขา กอ.รมน. เป็นประธาน
6. คณะอนุกรองวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ สอส. มีรองปลัด กษ./ตามที่ รมว.กษ.มอบหมาย) เป็นประธาน

โดยจะจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการทั้ง 6 ชุดเดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรฯ แจ้งให้คณะอนุกรรมการทั้ง 6 คณะเร่งแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ตามความต้องการของเกษตรกรและประชาชน และเร่งรัดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

ร.อ.ธรรมนัส และนายสุภรณ์ ได้มาพบปะ และรับหนังสือจากตัวแทนมวลชน ที่หน้า ก.เกษตรฯ

error: Content is protected !!