วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ตามนั้น !! “อนุทิน”แต่งตั้ง “หมอบุ๋ม” เป็น ร่วมทีมโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

30 ก.ค. 2020
82

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ได้ลงนามแต่งตั้ง นางสาวพรรณประภา ยงค์ตระกูล หรือ “หมอบุ๋ม” เป็นหนึ่งในทีมในทีมโฆษก สธ. มีผลตั้งแต่วันนี้

ในคำสั่งกระทรวงฯ เรื่องการแต่งตั้งครั้งนี้ ระบุว่าให้ นางสาวพรรณประภา ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ แถลงข่าวประจำวัน แถลงข่าวการประชุมกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าววาระอื่นๆ และปฏิบัติงานด้านการสื่อสารตามที่รมว.สาธารณสุขมอบหมาย จัดทำแผนงาน โครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงฯ

รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากเดิมที่ พญ.พรรณประภา เป็น ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศบค. )

error: Content is protected !!