วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

ทหาร คนเดียว ใน “ก.ตช.”

“บิ๊กณัฐ” พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม เป็น 1 ใน คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน …. มี รองนายกฯ ที่นายกฯมอบหมาย คือ อ.วิษณุ เครืองาม เป็น รองประธาน

นอกนั้น ยังมีกรรมการ โดยตำแหน่งอีก คือ ปลัดมหาดไทย ปลัดยุติธรรม ผอ.สำนักงบประมาณ , ผบ.ตร. กรรมการ/เลขานุการ และ2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาจาก วุฒิสภา

error: Content is protected !!