วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ทัพเรือ เนรมิต ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่-เศรษฐกิจพอเพียง กลาง บางน้ำเปรี้ยว

ทัพเรือ เนรมิต
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่-เศรษฐกิจพอเพียง
กลาง บางน้ำเปรี้ยว
ตั้ง “ศูนย์เกษตรกรรมโยทะกา กองทัพเรือ” สืบสาน รักษา ต่อยอด
แนวทางของ “ร.9”
ได้ทั้งความรู้ และท่องเที่ยว
จุด เช็ค อิน ใหม่ ของ ฉะเชิงเทรา

.
ฉะเชิงเทรา ก็มีทหารเรือ…..

โดยมีการตั้ง “ศูนย์เกษตรกรรมโยทะกา กองทัพเรือ” ในพื้นที่ 5,000 ไร่ ที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ทั้ง นครนายก ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา เมื่อปลายปี 2562

มีการปลูก ข้าว เมล่อน และ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ โดยยึดหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ในหลวง รัชกาลที่9

โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงทหารเรือโยทะกา” ที่ใช้พื้นที่ 89 ไร่

โดยมีการปรับพื้นที่ภายในเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 11 ฐาน

ทั้งการขุดหนองน้ำ- ปั้นคันดินเป็นคันนาทองคำ -ทำโคก หนอง นา -การปลูกพืช ผัก ผลไม้ แบบกางมุ้ง -การทำนา แบบดั้งเดิม- การเลี้ยงปลา-เลี้ยงไก่ไข่

โดยกำลังก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ และ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อไว้รองรับกำลังพลของ ทร.

รวมทั้ง เปิดให้ประชาชนที่สนใจ เข้ามาดูงานตามฐานเรียนรู้ต่างๆ ที้ได้ทั้งความรู้ และ การท่องเที่ยว พร้อมจุด check in ด้วย

โดยมาได้ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟ ที่มีสถานีโยทะกา อ.วังน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

error: Content is protected !!