วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

นักรบCyber ตำรวจ กวาดเรียบ!

30 ก.ค. 2020
520

 

แข่งCyber นักเรียน นายร้อย 3 เหล่าทัพ-ตำรวจ และ นักเรียนทหาร
ทีม SecondThirdHUNTER รร.นายร้อยตำรวจ ชนะเลิศ
ทีม FourthHUNTER รร.นายร้อยตำรวจ ที่2
ทีม W4tcl-l_Du©k รร.นายร้อยจปร. ได้ที่3
ศูนย์Cyberทหาร กองทัพไทย เจ้าภาพ จัดแข่ง ทั้งในเหล่าทัพ และหน่วยงานราชการอื่น
USINDOPACOM ก็ร่วมแข่งด้วย

.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร – ตำรวจ ประจำปี2563 ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ

การจัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร – ตำรวจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ให้กับนักเรียนทหาร ,ตำรวจ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้อนุมัติให้
ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขันด้านไซเบอร์ภายในกองทัพไทย และระหว่างหน่วยงานของกองบัญชาการกองทัพไทย

และให้ขยายการแข่งขันทางไซเบอร์ไปสู่ระดับโรงเรียนทหาร – ตำรวจ เพื่อเป็นการวางรากฐานและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ในระดับนักเรียน

โดยในปีนี้ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร – ตำรวจ
ผ่านระบบออนไลน์ แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 2กรกฎาคม2563

โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน20 ทีม
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

โดยผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SecondThirdHUNTER จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ ทีม FourthHUNTER โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม W4tcl-l_Du©k จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม FifthHUNTER จาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Protato จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ทั้งนี้ การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ของกองทัพไทย ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561

โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1.การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับกองบัญชาการกองทัพไทย กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทุกหน่วย ซึ่งในปีงบประมาณ 2562

มีหน่วยงานส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 27ทีม โดยใช้ห้วงจัดการแข่งขันขึ้นพร้อมกับการฝึกประจำปีในการฝึกตามหน้าที่และหลักพื้นฐานการปฏิบัติการทางไซเบอร์ของศูนย์ไซเบอร์ทหาร

2.การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร – ตำรวจ ซึ่งกำหนดให้โรงเรียนทหาร – ตำรวจ
ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยในปี2562

มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 20 ทีม จาก 7โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

3.การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับกองทัพไทย กำหนดให้หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม รวมถึงหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานจากต่างประเทศ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

โดยในปี2563 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 30 ทีม จาก 11หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร ศูนย์ไซเบอร์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ศูนย์ไซเบอร์กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารไทย (TB-CERT) และหน่วยบัญชาการอินโดแปซิฟิกจากกองทัพสหรัฐฯ (USINDOPACOM)

โดยใช้ห้วงการแข่งขันพร้อมกับการประชุมประชาคมไซเบอร์ ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 และมีศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นเจ้าภาพ

error: Content is protected !!