วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

แม่ทัพเดฟ 4” ชิล!! เยี่ยมลูกน้อง และจนท.ป่า ฮาลา -บาลา

30 ก.ค. 2020
141

แม่ทัพเดฟ 4” ชิล!!
เยี่ยมลูกน้อง และจนท.ป่า ฮาลา -บาลา
กลางสายหมอก อากาศเย็น
ยกเป็น “เพชรเม็ดงามแห่งอาเซียน”
มีทั้ง น้ำตกสิรินธร, น้ำตกสายรุ้ง, ยอดเขาลีแป
ชี้เป็น ป่า 2 ผืน ทั้ง ป่าฮาลา เบตง ยะลา -จะแนะ นราธิวาส- ป่าบาลา แว้ง -สุคิริน นราธิวาส

.
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติ ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

โดยได้เดินสัมผัสเส้นทางธรรมชาติท่ามกลางสายหมอกในยามเช้า

แม่ทัพเดฟ เดินเท้าสัมผัสเส้นทางธรรมชาติของป่าฮาลา-บาลา ไปยังจุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้า

ที่เรียกจุดนี้กันว่า “จุดชมวิวทะเลหมอกสองแผ่นดิน” ที่สามารถสัมผัสทัศนียภาพในมุมกว้างของป่าฮาลา-บาลา

ก่อนจะเดินทางต่อไป ยังจุดชมสัตว์ป่า ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถพบเห็นนกชนิดต่างๆ ได้ง่าย

โดยเฉพาะฝูงนกเงือก และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพป่าดิบชื้นได้อย่างงดงาม

ซึ่งตลอดเส้นทางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย เช่น น้ำตกสิรินธร, น้ำตกสายรุ้ง, ยอดเขาลีแป

พลโท พรศักดิ์ กล่าวว่า “ป่าฮาลา-บาลาแห่งนี้ถือเป็นป่าไม้ที่มีความสำคัญของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสมือนเพชรเม็ดงามของพื้นที่ ที่เราทุกคนต้องร่วมกันดูแล ซึ่งคนและป่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ในอนาคตจะผลักดันให้ป่าฮาลา-บาลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของพื้นที่ สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและกระจายรายได้แก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศ เป็นป่าดงดิบชื้น หรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forests)

ผืนป่าแห่งนี้ประกอบไปด้วยผืนป่าสองผืน คือ ป่าฮาลา ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และ ป่าบาลา ในพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

แม้ป่าทั้งสองผืนนี้จะไม่ได้ติดเป็นป่าผืนเดียวกัน แต่ในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกัน

โดยคำว่า “บาลา” มาจากคำว่า “บาละห์” ที่แปลว่า “หลุด” หรือ “ปล่อย” มีที่มาจากช้างเชือกหนึ่งที่หนีเข้าป่าฝั่งอำเภอแว้ง

และคำว่า “ฮาลา” หมายถึง “อพยพ” หมายถึง ผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากตัวเมืองปัตตานีในอดีต จนมาอาศัยอยู่เป็นชุมชนรอบ ๆ ชายป่า

โดยป่าแห่งนี้อาจเรียกชื่อ สลับกันได้ว่า บาลา-ฮาลา โดยผู้คนที่อยู่ในอำเภอแว้งจะเรียกว่า “บาลา-ฮาลา” แต่คนที่อาศัยในอำเภอเบตงจะเรียกว่า “ฮาลา-บาลา”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมป่าฮาลา-บาลา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160 โทรศัพท์ 07-3519-0202 อีเมล k_hala-bala@hotmail.com🌼🌼

error: Content is protected !!