วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

Au Revoir

 

“ทูตทหารหญิง ฝรั่งเศส” อำลากลาโหม เผย ฝรั่งเศส เตรียมร่วมมืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เดินหน้า ให้ ส่งทหารไทย ไปเรียน หลักสูตรนักเรียนนายร้อย -เสนาธิการทหาร ที่ฝรั่งเศส พร้อม ชื่นชม การแก้CoViD19 ของไทย

.
พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม
ต้อนรับ น.ท.หญิง Nadia Piercy ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำกรุงเทพฯเพื่ออำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฎิบัติหน้าที่ 

พันเอก วันชนะ สวัสดี ผช.โฆษกกลาโหม เผยว่า พลเอกณัฐ ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยฝรั่งเศสและชื่นชมการปฎิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดมาของ น.ท.หญิง Nadia Piercy

และกล่าวขอบคุณ กลาโหม ฝรั่งเศสสำหรับการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่กำลังพลไทยในหลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรนักเรียนนายร้อย หลักสูตรเสนาธิการทหาร

พร้อมกล่าวถึงการพัฒนาความร่วมมือทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ของทั้งสองประเทศ

ทางด้าน น.ท.หญิง Nadia Piercy
ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศและยุทธศาสตร์ทางทหารของทั้งสองประเทศ ที่จะมีความร่วมมือกันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น โรคระบาด

และชื่นชมความสำเร็จของไทยในการเป็นประธานอาเซียนและงาน Defense and Security 2019ที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จในด้านการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของไทย

และยินดีที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันทางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

error: Content is protected !!