วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

“ผช.ทูตทหาร ญี่ปุ่น” คนเก่า อำลา คนใหม่ แนะนำตัว

“ทูตทหารญี่ปุ่น คนปัจจุบัน-คนใหม่” พบ “ปลัดฯณัฐ” พร้อมหารือ ความร่วมมือ หลังที่ได้เคยลงนามMou กลาโหม ไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทางทหาร

.
พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ต้อนรับ พันเอก Tominaga Makoto ผช.ทูตทหาร ญี่ปุ่น/กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้าอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระปฎิบัติหน้าที่

และแนะนำ พันเอก Maruta Yuichiro ผช.ทูตทหาร ญี่ปุ่น/กรุงเทพฯคนใหม่

พลเอกณัฐ ได้กล่าวขอบคุณและชมเชย พันเอก Tominaga Makoto สำหรับการปฎิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ส่งเสริมและขยายความร่วมมืออันดีระหว่างกันในทุกๆด้าน

และกล่าวแสดงความยินดีกับ พันเอก Maruta Yuichiro ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นมีความใกล้ชิดในทุกมิติ ทั้งระดับการฝึกทวิภาคีและพหุภาคี การแลกเปลี่ยนด้านการข่าว ด้านการศึกษา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ

และยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ก.ห.ไทยกับ ก.ห.ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางทหาร

และฝากให้ช่วยดูแลนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วย

ทางผช.ทูตทหารญี่ปุ่นได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศและพร้อมที่จะสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของไทยในทุกมิติ

โดน พ.อ.Maruta Yuichiro(ผชท.ทหารญี่ปุ่น/กรุงเทพฯคนใหม่ จะสานต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

error: Content is protected !!