วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

ตั้ง หน่วยรบ กลาโหม

 

“กองพันระวังป้องกัน กลาโหม”
เปลี่ยนจาก กองพัน สห.กลาโหม
“ปลัดฯณัฐ” สั่งฝึกเข้มเหมือนกองพันหน่วยรบ
เป็น สห. ก็เป็นทหาร มีความพร้อมรบ
ดูแลที่ตั้ง กลาโหม และพร้อมรับแผนเผชิญเหตุ

มีรายงานว่า บิ๊กณัฐ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ที่เติบโตมาจากหน่วยรบ ปรับโครงสร้างหน่วยในสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) ใหม่ ด้วยการ ตั้งหน่วยกำลังรบใน สป.กลาโหม ที่แม้จะไม่ได้เป็นหน่วยรบ หรือหน่วยคุมกำลัง. แต่เป็นหน่วยด้านธุรการ และเป็นกระทรวงหนี่ง ก็ตาม

โดย ตั้ง”กองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม” ตั้งแต่ ปี 2562
โดยแปรสภาพมาจาก กองพันสารวัตรทหาร สป.

แต่ พลเอกณัฐ มองว่า กลาโหม เป็น กระทรวงความมั่นคง ควรจะต้องมีหน่วย ที่ดูแลที่ตั้งหน่วย ดูแลความสงบเรียบร้อย พร้อมรับแผนเผชิญเหตุ ไม่ใช่แค่ เป็น สห. เท่านั้น แต่ต้องเป็นทหาร หน่วยรบด้วย

ก่อนหน้านี้ กระทรวงกลาโหม ไม่มีหน่วยคุมกำลัง มีแค่สารวัตรทหาร หน่วยเล็กๆ จึงต้องอาศัย กองพันทหารราบ ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ( พัน ร.นรด.) มาช่วยดูแล และขอกำลังจาก สห.ทบ. จาก มทบ.11 มา ดูแล

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อาจไม่ทันการ เพราะกลาโหม แม้จะไม่ใช่หน่วยรบ แต่ก็เป็นสถานที่ทำงานของ รมว.กลาโหม รมช.กลาโหม ปลัดกลาโหม ด้วย จึงตัองมี กองพันระวังป้องกัน มาดูแลที่ตั้งเหมือนที่ บก.กองทัพไทย

จึงสั่งการให้มีการฝึก กำลังพลของ กองพันระวังป้องกัน กลาโหม ให้เป็นเสมือนทหารหน่วยรบ

โดยกำหนดให้มีการฝึก เหมือนกองพันหน่วยรบ ที่มีการฝึกในระดับต่างๆ

โดยมีการฝึกหมู่ตอนหมวด ไปเมื่อ ก.พ.2563 ที่ผ่านมา ที่กาญจนบุรี

ที่มีการนำหลักสูตรของ หน่วยรบพิเศษ หลายเหล่าทัพ ทั้งของ ทบ. และ S.O.อากาศโยธิน มาผสมกัน เพราะ
กองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นี้ มีกำลังพล จาก ทั้ง ทบ.ทร.ทอ. ที่มาสังกัดกลาโหม

โดยดูแลรับผิดชอบ ทั้งที่กลาโหม และที่สำนักปลัดกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน ด้วย

ภาพ: กองพันระวังป้องกัน สป.

 

error: Content is protected !!