วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

65 ปี “น.ย.”

65 ปี “น.ย.”
ทหาร มะรีน
Train like We fight
ฝึกอย่างที่จะรบ !!

30 กรกฎาคม นี้ วันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน …Marines

error: Content is protected !!