วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“ปลัดกลาโหม” เยี่ยมชม นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คุณเปิ้ล รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน”

ซึ่งเป็นการอัญเชิญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนพสกนิการตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

และอัญเชิญพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องการรักษาสายน้ำคู คลองที่ไหลผ่านชุมชนเมือง ซึ่งเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้งานมีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

ก่อนหน้านี้ ในช่วงเช้า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563 บริเวณท้องสนามหลวง และร่วมในพิธีถวายสัตย์

จากนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยภริยา ได้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

error: Content is protected !!