วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ฤดูกาล ตรวจสภาพ ความพร้อมรบในสนาม กลางฤดูฝน

26 ก.ค. 2020
305

ทุกหน่วยในทบ. เป็นช่วง การตรวจสภาพความพร้อมรบ ใน”สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามฝึก” ประจำปี 2563

ที่ฝึกกันในค่าย ท่ามกลางสายฝน ในฤดูฝน ที่ก็จะแฉะๆ เละๆ น้ำๆ หน่อย

ทหาร ร.3 พัน1 ทำการฝึกกันที่ สนามฝึก กองพัน ค่ายกฤษณ์สีวะรา สกลนคร

โดยมี พันเอก ปราโมทย์ เนียมสำเภา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 เป็นประธานในพิธีการคณะกรรมการในการประเมินผลการตรวจสภาพความพร้อมรบ

ซึ่งดำเนินการตรวจตามรายการ ที่กองทัพบกได้กำหนด ทั้งในด้านการตรวจบัญชีกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจน ความพร้อมทางด้านร่างกายของกำลังพลและขีดความสามารถในการรบ เพื่อให้เกิดความพร้อมรบมากที่สุด

: กองทัพบก

error: Content is protected !!