วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

“แม่ทัพน้อย ป๊อด” ตรวจเกณฑ์ทหาร ภาคใต้ตอนบน

25 ก.ค. 2020
141

“แม่ทัพน้อย ป๊อด”
ตรวจเกณฑ์ทหาร
ภาคใต้ตอนบน
ย้ำ Social Distancing
คัดกรองโรค
ในสถานที่ตรวจเลือก
ยึดหลัก โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

.
“บิ๊กป๊อด” พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่.4 ที่ถูกคาดหมายว่า จะเป็น แม่ทัพภาค4 คนใหม่ ลงพื้นที่ตรวจการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ที่ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

โดยในปีนี้ อำเภอ ควนขนุน มีผู้ที่ครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก เข้ามารายตัวตรวจเลือกจำนวน 394 คน โดยมียอดที่ต้องการ จำนวน 66 คน

แม่ทัพน้อย 4 ได้เน้นย้ำถึงเรื่องมาตราการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการเฝ้าระวังคัดกรองการป้องกันโรค ภายในสถานที่ตรวจเลือกให้มีความปลอดภัยสูงสุด

โดยให้คณะกรรมการตรวจเลือกปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิดฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติและผู้ที่เข้ามารับการตรวจเลือกทหาร พร้อมให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก ต่อไป

error: Content is protected !!