วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

“องคมนตรี ดาว์พงษ์” ลงพื้นที่เยี่ยม คนยากจน -ผู้ป่วยติดเตียง นำ “ร้อยดวงใจ ราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมี องค์ราชันย์”

24 ก.ค. 2020
108

 

.
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชันย์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสักการะ เเละลงนามถวายพระพร

และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เเละร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ มอบกล้าพันธุ์พืชสวนครัวจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มรภ.นครปฐม และเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นผลผลิตจาก ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฐนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

หลังจากนั้น องคมนตรี เเละคณะได้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ยากจน และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พรัอมทั้ง ร่วมปลูก ต้นรวงผึ้ง เเละเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้เเก่วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ,นักศึกษา และประชาชน ในการส่งเสริมและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตนเอง และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

งานนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเเละกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 เเห่งทั่วประเทศ , มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ,กรมการสัตว์ทหารบก,วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.,ประชาชนจิตอาสา เเละ คณะนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 ร่วมกัน

error: Content is protected !!