วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

เสร็จแล้ว!! บ้าน ริมคลองเปรมประชากร 20หลัง เฟสแรก

24 ก.ค. 2020
126

เสร็จแล้ว!!
บ้าน ริมคลองเปรมประชากร
20หลัง เฟสแรก
“บิ๊กป๊อก” ตัดริบบิ้น- มอบทะเบียนบ้าน
“แม่ทัพหนุ่ย” แฮปปี้ ร่วมบุกเบิก ทำความเข้าใจ จัดระเบียบคลองเปรมฯมาตั้งแต่ต้น

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง “บ้านชุมชนประชาร่วมใจ 2” เขตจตุจักร คลองเปรมประชากร

พร้อมมอบทะเบียนบ้านใหม่ให้กับชาวชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร จำนวน 20 หลัง ในเฟสแรก

ซึ่งชุมชนประชาร่วมใจ 2 เป็นชุมชนแรกจาก 32 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร และอีก 6 หมู่ในจังหวัดปทุมธานี รวมกลุ่มเป้าหมายการดำเนินการโครงการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรทั้งสิ้น 6,386 ครัวเรือน

โดยมี นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวชุมชนกว่า 200 คน ร่วม

พลเอก อนุพงษ์ ลงเรือที่ท่าเรือวัดเสมียนนารี เพื่อตรวจความคืบหน้าการปรับทัศนียภาพคลองเปรมประชากร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการงานพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากร

​ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งเห็นชอบแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โดยมีการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างเขื่อนและอุโมงค์ระบายน้ำ (2) การพัฒนาชุมชนริมคลองหรือการพัฒนาที่อยู่อาศัย
(3) การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน
(4) กฎหมายและการขับเคลื่อนงาน

​การพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรใช้แนวทางโครงการบ้านมั่นคงของ พอช. โดยให้ชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารโครงการ เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ บริหารงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ ทั้งงบอุดหนุนและการใช้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านจาก พอช. บริหารจัดการสินเชื่อของสมาชิกรายครัวเรือน และบริหารชุมชนในระยะยาวต่อไป

โดยมีกองทัพภาคที่ 1 ให้การสนับสนุนในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการลงเสาเอกบ้านเฟสแรก (โซน 4) จำนวน 20 หลัง ปัจจุบันชุมชนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ 20 หลัง

ซึ่งสมาชิกจะเริ่มเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ส่วนที่เหลืออีก 173 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 164 หลัง และเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 9 หลัง

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับชาวชุมชน ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ เป็นการแสดงความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจและทำให้ประชาชนมีความสุขตามความตั้งใจของรัฐบาลที่ผลักดันนโยบายรัฐบาลในเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับคนชุมชนริมคลอง ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ถือเป็นต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรซึ่งเปลี่ยนจากผู้รุกล้ำลำน้ำสาธารณะมาเป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

error: Content is protected !!