วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

ทัพอากาศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา “บิ๊กนัต-หมอมง” นำทีม !!

พลอากาศเอก มานัตย์ วงษ์วาท ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี

โดยมีการลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป”

และมีกิจกรรมบริจาคโลหิตอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

การจัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนวัดบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อีกด้วย

error: Content is protected !!