วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

กองทัพไทยจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24 ก.ค. 2020
129

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ประจำปี​ 2563 ของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยโดยมิทรงย่อท้อ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญ พระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

error: Content is protected !!